Behandling af lærketræ

Overfladebehandling af lærketræ:

 • Træet skal være tørt og rent. Fugtigheden må ikke overstige en 18 – 20 %
 • Afvask med algefjerner, også selvom træet er nyt. Skimmelsvampesporer findes overalt i den fri luft og derfor ofte også allerede i det nye træ. Skimmelsvampesporene er så små at det ikke er muligt at se dem med det blotte øje.
 • Grunding af lærketræet med grundingsolie tilsat fungicid.
 • Overfladebehandling med pigmenteret Hårdtræsolie. Ønskes der så lidt farve som muligt, fortynd da den pigmenterede Hårdtræsolie med farveløs i forholdet 1:1, men anvend aldrig farveløs alene som træbeskyttelse til træ der bliver udsat for UV/sol lys. Der påføres fyldigt,
  helst af flere gange. Påfør dog ikke mere Hårdtræolie end træet kan suge da der så kan dannes blank overflade som ikke forbedrer holdbarheden.
 • Vandrette flader på f. eks terrasser kan med fordel også behandles på undersiden for at minimere fugtoptrængning fra jordoverfladen.

Overfladebehandling af tidligere behandlet lærketræ:

 • Træet skal være tørt og rent. Fugtigheden må ikke overstige en 18 – 20 %
 • Påfør algefjerner og vask efter med rent vand og stiv børste. Gentag behandlingen indtil der opnås en ren og pæn overflade. Er træet meget tilsmudset og fedtet i overfladen afvaskes også med Grundrens og rent vand. Er træet meget udpint og uens i farven slibes overfladen
  til frisk træ fri for ”døde” træfibre.
 • Grunding af sugende og udpinte overflader med grundingsolie tilsat fungicid.
 • Overfladebehandling med pigmenteret Hårdtræsolie. Ønskes der så lidt farve som muligt, fortynd da den pigmenterede Hårdtræsolie med farveløs i forholdet 1:1, men anvend aldrig farveløs alene som træbeskyttelse til træ der bliver udsat for UV/sol lys. Der påføres fyldigt,
  helst af flere gange. Påfør dog ikke mere Hårdtræolie end træet kan suge da der så kan dannes blank overflade som ikke forbedrer holdbarheden.
 • Vandrette flader på f. eks terrasser bør også, hvis muligt, behandles på undersiden for at minimere fugtoptrængning fra jordoverfladen.

Generelt:

 • Vær opmærksom på at vandrette flader kræver meget mere vedligehold end lodrette flader. Vandrette flader kræver genbehandling min 1-2 gange om året. Er de glatte vandrette flader blevet angrebet af skimmelsvampe kan det udover afvaskning med algefjerner kræve en
  afslibning inden genbehandling.
 • Anvend altid spande med samme produktions nummer til samme arbejde, eller bland de forskellige numre sammen for at undgå evt. farveforskelle.
 • Alger og skimmelsvampe er primært et æstetisk problem og kan forekomme på næsten alle typer materialer der står frit ude i luften.
Menu