Gipsmontage og overfladebehandling

Gipspjece 5. udg. 2019

Teknisk Service informerer!

Den nye pjece er nu klar og kan downloades på: Link til pjecen

Her er de væsentligste ændringer:

 • Der skrives nu at papir til samlinger SKAL anvendes og ikke BØR som tidligere
 • Q3 er nu med fuldspartling og ikke kun en skrabespartling. Der er dog ikke angivet en min. lagtykkelse for fuldspartling som der er ved Q4, hvor kravet er min. 1mm.
 • Q3 og Q4 skal altid beklædes med tapet eller filt/glasvæv
 • Det er præciseret at pladesamlinger med skårne, fasede kanter skal grundes eller opfugtes før spartling
 • Ved 90° udvendige hjørner anvendes hjørnebeskyttere udført som enten forzinket stålprofil eller som vandaktiverbart kompositprofil.
  • Begge typer monteres af tømrer under gipsmontage. ** se nederst
 • Ved udvendige hjørner i vinkler forskellig fra 90° kan anvendes hjørnebeskyttere udført som enten papirstrimmel med stålindlæg eller vandaktiverbart kompositprofil.
  • Opsætning af papirstrimmel med stålindlæg udføres af maleren.
  • Opsætning af vandaktiverbart kompositprofil udføres ag af tømrer. ** se nederst
 • Desuden er der nu beskrevet forventninger til synlige rep. og der er et afsnit vedr. perforerede akustikplader

** det betyder ikke at malerne ikke må, for det må de gerne! iflg. Danske Malermestre og Tømrernes organisation, så skulle denne
formulering give anledning til at tømrerne er mere opmærksomme på at konstruere mere lige hjørner ved selve montering af pladerne.

Menu