Grundliggende retningslinier for malebehandling af gulve med vandig epoxy

Guide – Malebehandling af gulve med vandig epoxy

 1. Rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel
 2. Afvaskning med lunkent vand
 3. Tidligere malede overflader matteres – slibestøv fjernes
 4. Nyere og nystøbte gulve rengøres for cementslam ved slibning med HTC-sliber
  Alle nystøbte gulve har en hinde af cementslam
 5. Ved nystøbte gulve – ikke ældre end 28 døgn – skal anvendes specialprodukter, dels på grund af fugt og dels på grund af betonens PH-værdi, som kan ødelægge pigmenterne
 6. Opbevar komponenterne ved stuetemperaturer
 7. Komponenterne skal omrøres maskinelt
 8. Evt. fortynding må først ske efter samblanding af komponenterne
 9. Den færdige blanding hældes over i rullespande efterfulgt af maskinel omrøring. Skrab aldrig sider og bunden af original emballagen, idet der er risiko for, at resterne ikke er blandet tilstrækkeligt.
 10. Anvend altid samme batch nummer til samme arbejde når der anvendes mere end et sæt epoxy.
 11. Sørg for god luftcirkulation og stuetemperaturer – gulvets overfladetemperatur må ikke være under 10°C da hærdningen ellers går i stå og i værste fald ikke kommer i gang igen.
 12. Normal afhærdningstid på de fleste typer er 7 døgn. I hærdningsperioden skal man være meget forsigtig med mekanisk påvirkning, samt andre påvirkninger f.eks. vand.
Menu