Hvor nødvendigt er det at klargøre træværk inden malebehandling?

Klargøring af nyt eller tidligere behandlet træværk

I forbindelse med klargøring af nyt eller tidligere behandlet træværk inden overfladebehandling bør man ofte afrense/behandle træværket med både Grundrens og Algefjerner først.

At tidligere malebehandlet udvendigt træværk kan være meget mere tilsmudset end man regner med kan man få en fornemmelse af hvis man sammenligner situationen med ens vinduer. Hvis ens vinduer ikke er blevet rengjort de sidste 5 år vil man uden tvivle bemærke dette. Den smudsmængde der har sat sig på glasset har naturligvis også sat sig på det træværk man ønsker at male. Derfor skal man bruge Grundrens til at fjerne dette smuds først. Er der også tegn på skimmel og algebegroning skal dette efterfølgende afrenses med en algefjerner. Selvom tilsmudsningen sandsynligvis primært optræder på tidligere malede overflader skal man være opmærksom på at også nyt træværk kan være tilsmudset og inficeret med skimmelsporer. Hvis man blot maler hen over uden afrensning kan situationen blive mange gange værre. Faktisk har man så forbedret vækstbetingelserne for skimmelsvampesporene.
Derfor anbefales det ofte at afrense ubehandlet træ med algefjerner inden efterfølgende overflade behandling.

Alle overflader ude og dermed stort set også alt træ ude kan blive angrebet af skimmelsvampesporer. Skimmelsvampesporene findes overalt i naturen og flyver rundt med vinden kan sætte sig vilkårligt på en overflade. Er der tillige lidt fugt og sol ind imellem, temperaturer på mellem +5 og 25 Cº er vækst betingelserne tilstede. End ikke udtørring eller frostvejr kan slå skimmelsvampesporene ihjel. Så vil man gøre noget ved problemet må det angribes ad kemisk vej og dermed benytte en algefjerner.

Menu